Δήλωση Περιορισμού Ευθύνης

Ο παρόν δικτυακός τόπος («site») αποτελεί ιδιοκτησία και ελέγχεται από την εταιρεία ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL AEBE (εφεξής η «Εταιρεία»), εδρεύουσα στο Κρυονέρι Αττικής, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13587/04/Β/86/544 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 337501000.

Τα εμπορικά σήματα, ονόματα και προϊόντα που παρουσιάζονται στο παρόν είναι κατοχυρωμένα ανά τον κόσμο από τη δικαιούχο εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη άδεια και συναίνεση της Εταιρείας.

Μπορείτε να κατεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο του site μόνο για τη δική σας προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση, αντιγραφή, αναπαραγωγή ή άλλη χρήση του site και των περιεχομένων του.

Το περιεχόμενο του εν λόγω δικτυακού τόπου δηλαδή κείμενα, γραφήματα, εικόνες κλπ έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ιατρική συμβουλή, θεραπεία ή διάγνωση του γιατρού σας. Για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα, απορία ή συμβουλή αναζητήστε πάντα τη γνώμη ιατρού ή ατόμου αρμόδιου να παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες υγείας και μην βασιστείτε στην πληροφόρηση που θα λάβετε από το εν λόγω site (ή επισκέπτη αυτού) ή από κάποιον υπάλληλο ή στέλεχος της Εταιρείας. Εάν το κάνετε, γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η Εταιρεία προβαίνει σε όλες τις εύλογες ενέργειες, ώστε οι περιεχόμενες στο site πληροφορίες να είναι πάντα ακριβείς και επικαιροποιημένες. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία δεν διαβεβαιώνει & δεν εγγυάται για την ακρίβεια και αρτιότητα της παρεχόμενης στο site πληροφόρησης, όπως και για το περιεχόμενο αυτού.

Το site δύναται να παρέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο των οποίων η Εταιρεία αφενός δεν φέρει καμία ευθύνη και αφετέρου δεν ευθύνεται για τις όποιες βλάβες ή ζημιές αυτοί δύναται να επιφέρουν. Η αναφορά συνδέσμων ή άλλων αναφορών σε άλλους δικτυακούς τόπους παρέχεται μόνο για τη διευκόλυνση και ολοκληρωμένη ενημέρωση των χρηστών-επισκεπτών του site.
 
Powered by MicroWeb Hellas